Метрычныя кнігі аб шлюбе па мінскіх цэрквах за 1860-1865 гг. (пералік нявест)

Публікацыя складзена на падставе матэрыялаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, выкарыстаных у кантэксце падрыхтоўкі аўтара да канферэнцыі “Мінск і мінчане: 10 вякоў гісторыі”. Праналізаваны метрычныя кнігі аб шлюбе ў дачыненні да дзьвюх мінскіх цэркваў перыяду 1860-1865 гг.: Мінскага кафедральнага Свята-Духава Пятра-Паўлаўскага сабору і Мінскага гарадскога Кацярынінскага сабору. Усяго зафіксаваны 501 запіс аб шлюбе. Аналітыка пытання будзе прыведзена ў артыкуле да матэрыялаў канферэнцыі, а пералік прозвішчаў размяшчаецца тут.

Ніжэй прыводзіцца спіс нявест з пазнакамі ўзросту, статуса, месца пражывання, нумару асабістага шлюбу, веравызання. Але не пазначаюцца: дата шлюба, яго нумар, жаніх, храм як месца шлюбу, апускаюцца спасылкі на крыніцы. Уся гэтая інфармацыя ў аўтара.

Спіс гартаецца як зверху ўніз, так і злева направа.

Мінскі Кацярынінскі сабор
Фамилия невесты Имя Отчество Возраст (на 1860-1865гг.) Статус Н.п. Брак Вероисповедание
(без фамилии) Елена внебрачная 18 военные (внебрачная дочь Розалии Гиляриевой Созановичевны, вольноотпущенной девки из имения Лопатово Минского у., помещика Густава Петровича, жены отставного рядового подвижной инвалидной 54 роты Алексея Пучковского) Минск 1 рим.-кат.
(без фамилии) Варвара Иосифова 25 крестьяне (дочь Иосифа Семенова, крестьянина с. Козловичи Рогачевского у. Могилевской губ.) Рогачевский у. 1 прав.
(без фамилии) Марьяна Емельянова 40 военные (вдова рядового Минского военного госпиталя Андрея Мойсеева) Минск, гор. 3 рим.-кат.
(без фамилии) Мария Гаврилова (по крестному отцу) 26 военные (внебрачная дочь Марии Васильевой, солдатки из д. Ошастково Опочковского у. Псковской губ.) н/у 1 прав.
(без фамилии) Елисавета внебрачная 36 военные (мать — рекрутка Агафия Савицкая, по мужу Рудая) н/у 1 прав.
Адамович Параскевия Иосифова 25 крестьяне (свободная сельская обывателька1 мирового участка Минского у.) Чачково, д. 1 прав.
Адамович Анна Фелицианова 19 дворяне (Минский у.) Минский у. 1 прав.
Адамович Изабелла-Антонина Яковлева 24 чиновники (дочь отставного чиновника Гродненского уездного суда, коллежского регистратора) н/у 1 прав. (из римлян)
Адамовичева (урожд. Годлевская) Иозефина Александрова 28 дворяне (Минский у.) Минский у. 2 рим.-кат.
Александрова София Иванова 21 чиновники (дочь статского советника Ивана Александрова, служащего в 1-м военно-временном госпитале) Минск 1 прав.
Алексеева Фекла Тихонова 20 военные (дочь Тихона Яковлева Алексеева, служившего цейхдинером в Замосцьском артиллерийском штате) н/у 1 прав.
Алексеева Екатерина Тихонова 17 военные (дочь Тихона Яковлева Алексеева, служившего цейхдинером в Замосцьском артиллерийском штате) н/у 1 прав.
Амброжевичева Анна Яковлева 26 крестьяне (временно-обязанные крестьяне помещика Приборы) н/у 2 рим.-кат.
Ансилевская Михалина Петрова 25 дворяне (Минский у.) Минский у. 1 рим.-кат.
Анцыперович Антонина Николаева 21 однодворцы (дочь однодворца 2-го Старосельского однодворческого общества Минского у.) Минский у. 1 рим.-кат.
Атрашкевич Магдалена Фомина 28 крестьяне (крепостные помещика Есьмана Борисовского у.) Янушковичи, им. (Борисовский у.) 1 прав.
Атрашкевич Анастасия Гавриилова 20 мещане (гор. Минск) Минск 1 рим.-кат.
Бабак Агафия Яковлева 21 крестьяне (крепостные помещика Обронпальского) Сухорево, д. 1 прав.
Бабанова Екатерина Иванова 36 крестьяне (временно-обязанные крестьяне помещика Обромпальского) Сухорево, д. 2 прав.
Бабицкая Мария Стефанова 25 крестьяне (крепостные помещика Гинденбурга) Заболотное, д. 1 прав.
Бабицкая Феодора Матфеева 30 крестьяне (сельская обывателька) Заболотное, д. 2 прав.
Бабицкая Анна Осипова 26 крестьяне (временно-обязанные крестьяне помещика Гиндебурга) Заболотное, д. 1 прав.
Бабицкая Елисавета Павлова 20 крестьяне (крестьянка Слепянской вол.) Заболотное, д. 1 прав.
Бабченкова Дария н/у 22 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Бавтрук Иульяния Фомина 20 крестьяне (крепостные помещика Обронпальского) Сухорево, д. 1 прав.
Бадан Магдалена Мартинова 20 крестьяне (свободная сельская обывателька Каменского об-ва) Минский у. 1 рим.-кат.
Базаревская Мария-Мартина Фелицианова 28 дворяне (Минский у.) Минский у. 1 прав. (из римлян)
Бакшова Антонина Васильева 27 мещане (мест. Койданово) Минск, гор. 1 прав.
Баньковская Антонина Михайлова 26 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав. (из евреев)
Баран Елена Иванова 36 крестьяне (казенные) Вилейского округа Глубокского об-ва Дисненского у. Виленской губ. Дисненский у. 1 прав.
Барановская Фекла Францишкова 23 дворяне Минск, гор. 1 рим.-кат.
Барковна Анна н/у 30 крестьяне (бывшие крепостные помещика Арамовича) Тарасово, с. 1 рим.-кат.
Барсук Варвара Филиппова 19 служащие (дочь штатного служителя Минского архиерейского дома) н/у 1 прав.
Бартошевич Антонина Фаддеева 24 крестьяне (временно-обязанные крестьяне помещика Феликса Буйвида) Фелин, им. (Минский у.) 1 прав.
Безущинка Магдалена Иванова 21 крестьяне (крестьянка Марино-Дворской вол.) Борисовский у. 1 прав.
Бейнарович Александра Николаевна 22 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Белан Анастасия Прокопиева 18 крестьяне (казенная крестьянка Чабукского об-ва, из штатных служителей Минского архиерейского дома) Минский у. 1 прав.
Белановская Ева Михайлова 30 крестьяне (крестьянка д. Михайлово Логойского об-ва Борисовского у.) Борисовский у. 1 прав.
Белосовская Камилия Ильина 18 крестьяне (свободная сельская обывателька Городецкой вол.) Минский у. 1 рим.-кат.
Бельская Елисавета Иванова 20 крестьяне (крепостные помещика А. Ваньковича) Слепянка, д. 1 прав.
Бельская Анна Фавстова 30 дворяне (Игуменский у.) Игуменский у. 1 рим.-кат.
Белякова Виктория Павлова 19 военные (солдатская дочь) Соломеречье, с. 1 прав.
Берман Ева Яковлева 19 чиновники (дочь отставного ветеринарного аптекаря, коллежского асессора) н/у 1 прав.
Берманчик Анна Адамова 22 крестьяне (крепостные помещика Бильмана) Малафеевка, двор 1 прав.
Бернауер Тересса Осипова 17 чиновники (дочь межевщика Минской палаты гос.имуществ) н/у 1 рим.-кат.
Бирюкович Анна Романова 18 чиновники (дочь бухгалтера Минской губернской строительной и дорожной комиссии, коллежского асессора) Минск, гор. 1 прав.
Бледзко Петрунеля Иванова 20 крестьяне (дочь времеено-обязанного крестьянина д. Тростенец Минского у.) Минский у. 1 прав.
Бобрович Елена Васильева 24 крестьяне (свободная сельская обывателька Лошицкой вол.) Плещинка, д. 1 прав.
Бобрович Михалина Васильева 27 крестьяне (сельская обывателька, бывшая дворовая помещика Приборы) н/у 1 прав.
Богдан Зиновия Петрова 26 крестьяне (дворовая девка помещика Антония Александровича) н/у 1 прав.
Богданчик Марцеля Лукьянова 22 крестьяне (казенные) Плебанцы, д. 1 прав.
Бортневич Елеонора Викентьева 25 дворяне (Минский у.) Минский у. 1 рим.-кат.
Боцяновская Анна Фомина 40 крестьяне (временно-обязанные крестьяне помещицы Иодковой) Цна, д. 1 прав.
Бржезовская Екатерина Фомина 18 мещане (гор. Минск) Минск 1 рим.-кат.
Бричковская Иозефа Никодимова 28 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 рим.-кат.
Бронская Евфросиния Романова 25 крестьяне (крепостные помещика Э. Ваньковича) Комаровка, предм. 1 прав.
Буевичева Пракседа Иванова 37 военные (солдатка) н/у 2 прав.
Буйнович Франтишка Иванова н/у крестьяне (крепостная помещицы Ванды Тржасковской) Криштофово, им. (Минский у.) 1 прав. (из римлян)
Булгак Екатерина Максимилианова 27 дворяне (дочь минского дворянина Максимилиана Онуфриевича Булгака) Минск 1 рим.-кат.
Булгар Варвара Яковлева 23 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Булицкая Богумила Стефанова 26 дворяне (Глинский приход Борисовский у.) Борисовский у. 1 рим.-кат.
Буцьковская Елисавета Андреева 30 крестьяне (приписанная к Грудецкому волостному управлению) Селюты, д. 1 рим.-кат.
Быковская Марьяна Антонова 19 дворяне (дворянка Борисовского у.) Борисовский у. 1 прав. (из римлян)
Былина Параскевия Константинова 23 крестьяне (бывшая дворовая крестьянка вдовы-чиновницы Томисичевой) н/у 1 прав.
Валенкова Елена Семенова 28 крестьяне (дворовая девка помещика Рожачко, служащая при Минском богоугодном заведении) Минск, гор. 1 рим.-кат.
Валентынович Богумила Леонова 30 дворяне н/у 1 рим.-кат.
Валицкая Александра Фелицианова 35 дворяне Минский у. 1 прав. (из римлян)
Вариводская Магдалина Францева 24 однодворцы (дочь умершего однодворца 1-го Койдановского однодворческого общества Минского уезда) Минский у. 1 рим.-кат.
Василевская Юлия Петрова 28 дворяне (Игуменский у.) Минск 1 рим.-кат.
Васильева Анна Викентьева 35 военные (вдова умершего унтер-офицера Ивана Васильева) Минск 2 рим.-кат.
Вержбицкая Фелициана Адамова 20 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 рим.-кат.
Верлыго Елисавета Викентьева 2? военные (солдатская дочь) н/у 1 рим.-кат.
Верцинская Изабелла Антонова 24 дворяне (Игуменский у.) Игуменский у. 1 прав. (из римлян)
Верцинская Елисавета Ильина 27 граждане (гор. Минск) Минск, гор. 1 рим.-кат.
Веселовская Людмила Алексеева 19 чиновники (начальник Довского заставного дома шоссейного сбора, поручик) Довск, д. (Рогачевский у.) 1 прав.
Витковская Антонина Семенова 36 крестьяне (временно-обязанные крестьяне помещика Игуменского у., титулярного советника Колпаковского) Игуменский у. 1 рим.-кат.
Витковская Марьяна Семенова 25 дворяне Минский у. 1 рим.-кат.
Войткова Макрина Терентиева 19 крестьяне (дворовая слуга помещика Э. Ваньковича) н/у 1 прав.
Войцехович Июзефа Стефанова 29 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Войцецкая Марцеля Антонова 27 военные (солдатская дочь) н/у 1 прав.
Волотовская София Павлова 30 чиновники (дочь умершего титулярного советника) н/у 1 прав.
Волохович Фелициана Александрова 30 граждане (гор. Минск) Минск 1 прав.
Воробей Елисавета Максимова 26 чиновники (дочь Максима Евстафиева Воробея, черниговского губ.почтмейстера, статского советника) Черниговская губ. 1 прав.
Воронкова Анна Антонова 35 крестьяне (казенные) Гатовского управления Гатово, с. 1 прав.
Воронская Франтишка Иосифова 24 однодворцы (Минский у.) Минский у. 1 рим.-кат.
Воропаева Елеонора Флорианова 40 однодворцы (однодворка Покутицкого общества) н/у 2 рим.-кат.
Врублевская Екатерина Антонова 22 дворяне (Минский у.) Минский у. 1 прав.
Высоцкая Марьяна внебрачная н/у крестьяне (крепостная помещика Кимбора из им. Котлово Минского у., внебрачная дочь Феклы Высоцкой) Котлово, им. 1 прав.
Вяжевич Мелания Александрова 20 крестьяне (дворовая прислуга из Городецкого общества и волости) Городок, двор 1 прав.
Гайдукова Феодора Прохорова 22 крестьяне (временно-обязанная крестьянка помещика Адама Ваньковича) Слепянка, д. 1 прав.
Гилевская Варвара Семенова 18 военные (солдатская дочь) н/у 1 рим.-кат.
Гиль Евфросиния Петровна 20 крестьяне (крестьянка Хмарино-Городской вол.) Банцеровщина, д. 1 прав.
Глебко Ксения (Агнешка) Матвеева н/у 29 мещане (из дворовых людей надворного советника Наруцкогон/у из Дисненского у. Виленской губ., дочь принятого в казенное ведомство, а в 1859 году приписанного в санкт-петербургские мещане Адама Матвеева Глебко) н/у 1 рим.-кат.
Годлевская Акилина Семенова 35 военные (солдатка) н/у 2 прав.
Головач Мария Даниилова 28 дворяне н/у 1 рим.-кат.
Головач Анастасия Феодорова 25 военные (солдатская дочь) н/у 1 прав.
Головнянка Анна Антоновна 30 дворяне (Минский у.) Минский у. 1 прав. (из римлян)
Голубова Анна Карлова 27 н/у (жители мест. Чухово Виленской губ.) Виленская губ. 1 рим.-кат.
Голуш Антонина Данилова 25 крестьяне (временно-обязанная крестьянка д. Дрила Борисовского у., помещика-протоиерея Ксаверия Шишко) Борисовский у. 1 рим.-кат.
Гольц-Миллер Надежда Иванова 18 чиновники (дочь Ивана Ивановича Гольц-Миллера, секретаря Минского губернского акцизного управления, коллежского асессора) Минск, гор. 1 прав.
Гончарик Ева Иванова 25 крестьяне (временно-обязанные крестьяне помещицы Бранцовой) Ярково, д. 1 прав.
Горбанская Иоанна (?) Викентьева 30 военные (солдатская дочь) н/у 1 прав.
Горбачевская Анна Семенова 28 граждане (гор. Минск) Минск 1 прав.
Грекович Евдокия Романова 35 мещане (гор. Минск) Уручье, д. 1 прав.
Гриб Ульяния Михайлова 27 крестьяне (казенные) Покуцкого общества Минского у. Минский у. 1 прав.
Гриневна Францишка Косьмина 32 крестьяне (крестьянка мест. Шацк Шацкой вол. Игуменского у.) Игуменский у. 1 прав.
Гринкевич Параскевия-Мальвина Станиславова 24 дворяне (Бобруйский у.) Бобруйский у. 1 прав.
Гринкевич Мария Григорова 20 крестьяне (сельская обывателька) Тарасово, с. 1 прав.
Гринкевич Екатерина Мартинова 40 крестьяне (свободная сельская обывателька д. Мешково Шубницкого об-ва Заславской вол.) Минский у. 1 прав.
Гронвальт Гонорета Людвиговна 20 граждане (гор. Минск) Минск, гор. 1 рим.-кат.
Губинская Юлия Адамова 24 дворяне (Минский у.) Малявки, заст. 1 рим.-кат.
Гулис Агафия Евсевиева 21 военные (дочь умершего 1 мая 1846 г. отставного рядового из Подвижной инвалидной № 71 2|3 роты) н/у 1 прав.
Гуркович Анна Андреевна 23 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Гурская Феодора-Касильда Иванова 27 дворяне н/у 1 рим.-кат.
Гурская Варвара внебрачная 34 крестьяне (дворовая девка помещика Адама Ваньковича) Слепянка, д. 1 рим.-кат.
Давидович София н/у 20 крестьяне (крестьянка Белоручской вол., дочь Марцели Давидовичевой) Минский у. 1 прав.
Дадацкая Ксения Стефанова 22 крестьяне (крестьянка д. Софина Буйновичской вол. Мозырского у.) Мозырский у. 1 прав.
Дарвинчик Елена Адамова 20 крестьяне (свободная сельская обывателька) Скалин, двор 1 прав.
Дащинская Елена Андреева 32 крестьяне (сельская обывателька) Тарасово, с. 1 прав.
Двораковская Анна Иосифова 27 чиновники (дочь титулярного советника) Минск, гор. 1 прав.
Деньщикова Ольга Андрее 23 военные (дочь отставного штабс-капитана) н/у 1 прав.
Добринкевич Михалина Михайлова 25 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 рим.-кат.
Добянова Тереса Андреева 27 крестьяне (д. Слобода Вилейского у. Виленской губ.) Вилейский у. 1 прав.
Довгелева Виктория Онуфриевна 40 военные (вдова Фелициана Викентьева Довгеля, рядового 2 разряда, умершего в Минском военном госпитале в “13 день 1860 года”) Минск, гор. 2 прав.
Довнарова Марьяна Онисимова 35 вольные хлебопашцы Минский у. 2 прав.
Довнаровна Марьяна Фомина 45 однодворцы (Минский у.) Минский у. 2 рим.-кат.
Домбровская Домицеля Емельянова 32 крестьяне (крепостные помещика Гинденбурга) Магазинка, им. 1 прав.
Дроздовская Анна-Мальвина Антонова 19 однодворцы (однодворка 1-го Койдановского участка Минского у.) Минский у. 1 прав. (из римлян)
Дроздовская Мария Валерианова 22 дворяне (дочь умершего дворянина Виленской губернии Валериана Иванова Дроздовского) Минск, гор. 1 прав.
Дулевичева Михалина Александрова 30 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 2 рим.-кат.
Евтушкова Анна Григорова 30 военные (солдатская дочь) Минск 1 прав.
Елиашевич Марцианна Иосифова 26 духовенство (дочь дьячка Тумиловичской церкви Борисовского у.) Тумиловичи, с. 1 прав.
Еромович Анастасия Мартинова 28 военные (солдатская дочь) н/у 1 прав.
Ерохович Грипина Григорова 18 крестьяне (временно-обязанная крестьянка Петровичского волостного управления) н/у 1 прав.
Жакович Каролина Иосифова 18 однодворцы (дочь однодворца 1-го однодворческого Койдановского участка д. Корзюки Минского у.) Минский у. 1 рим.-кат.
Жданович Анна Исидорова н/у крестьяне (крепостная помещика Чарноцкого) Петровщина, им. 1 рим.-кат.
Жилинская Анастасия Фелицианова 16 военные (дочь отставного рядового) н/у 1 прав.
Жилинская Екатерина н/у 16 крестьяне (сельская обывателька Раковской вол. Минского у., дочь Марьяны Жилинской) Минский у. 1 прав. (из римлян)
Жолковская Павлина-Юлия Иосифова 30 чиновники (дочь смотрителя Прилуцкой почтовой станции Минского у.) Прилуки, ст. 1 прав.
Жолнерович Ева внебрачная 18 крестьяне (мать Анна, крепостная помещика статского советника Даниила Осиповича Спасовича) н/у 1 рим.-кат.
Журавская Фекла Романова 24 крестьяне (временно-обязанная крестьянка Папернянской вол.) Боровцы, д. 1 прав.
Захаревич Ольга Самуилова 17 1/2 чиновники (дочь умершего слуцкого частного пристава, коллежского секретаря Самуила Захаревича) Слуцк, гор. 1 прав.
Захаревская Феодора Венедыктова 39 крестьяне (крестьянка Белоручской вол.) Глыбичи, д. 1 прав.
Захарова Евфимия Захарова 45 крестьяне (дворовая слуга помещицы Ляховичевой) н/у 1 прав.
Зеленькевич Мария Михайлова 38 крестьяне (казенные) д. Слижино Борисовского у. Борисовский у. 1 прав.
Зенович Фекла Феодорова 18 крестьяне (бывшие крепостные помещика Арамовича) Тарасово, с. 1 прав.
Зенькевич Тереса Степанова 26 однодворцы (однодворка Хмарино-Городецкого прихода) Минский у. 1 рим.-кат.
Зеньковна Марьяна Иванова 25 крестьяне (сельская обывателька Тарасовского общества) Тарасово, с. 1 прав.
Зернатка Анастасия Ивановна 32 крестьяне (крестьянка Лошицкой вол. Минского у.) Минский у. 1 прав.
Зуевская Екатерина Стефанова 28 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав. (из римлян)
Зылевна Гликерия Григоровна 28 крестьяне (временно-обязанная крестьянка д. Черноградье Черноградской вол. Игуменского у.) Игуменский у. 1 прав.
Иванова Александра Александрова 25 чиновники (дочь Александра Михайловича Иванова, советника Минской казенной палаты, статского советника) Минск, гор. 1 прав.
Иванова Мария Александрова 21 чиновники (дочь Александра Михайловича Иванова, советника Минской казенной палаты, статского советника) Минск, гор. 1 прав.
Иванова Анна Иванова 17 военные (солдатская дочь) Минск 1 прав.
Ивашкевич Кляра внебрачная 24,6 крестьяне (дочь Софии Ивашкевичевой, крестьянки д. Каменка Борисовского у., 12.01.1865 причислена к минским мещанам с именем Каролина Ивашкевич) Борисовский у. 1 прав.
Ивашкевич София Игнатова 23 крестьяне (казенная) Гатово, им. 1 рим.-кат.
Ивашкевич Антонина Иванова 19 мещане (гор. Минск) н/у 1 рим.-кат.
Игруша Марьяна Григорова 30 крестьяне (временно обязанная крестьянка) Тарасово, с. 1 прав.
Иличевская Пелагия Филиппова 23 крестьяне (крепостные помещика Новицкого) Медвежино, д. 1 прав.
Ильич Павлина Филиппова 26 крестьяне (сельская обывателька Недведского общества Сенницкой вол. Минского у.) Минский у. 1 прав.
Иогансон Павлина Иванова 19 дворяне (дочь умершего дворянина гор. Лейзель Курляндской губ.) Минск 1 еванг.-лют.
Иоч Елена Онуфриева 30 дворяне (дочь умершего Онуфрия и Анны Иоч, дворян гор. Троки Виленской губ.) Трокский у. 1 прав. (из римлян)
Казак н/у Михалина Симонова 17,6 военные (дочь Симона Казимирова Казака, рядового 54 инвалидной подвижной роты) 1 прав.
Какарекова Анна Иосифова 33 военные (солдатская дочь) н/у 1 прав.
Кальчевская Аполлония Васильева 26 крестьяне (временно-обязанная крестьянка) Ярково, д. 2 рим.-кат.
Каминская Феодора Климентиева 23 крестьяне (вышедшая из крепостной зависимости крестьянка им. Кокоричи Слуцкого у.) Слуцкий у. 1 прав.
Каминская Марьяна Григорова 18 крестьяне (крепостная князя Витгенштейна) Уручье, д. 1 прав.
Канцелярчикова Екатерина Иванова 31 военные (солдатка) н/у 2 прав.
Каплинская Фелициана Фаддеевна 28 мещане (гор. Минск) Минск 1 рим.-кат.
Каплинская Анна Иванова 18 мещане (Минск) Минск 1 рим.-кат.
Каролинова Мария Андреева 42 военные (вдова фельдфебеля) Минск 2 прав
Карпович Агафия Иванова 25 крестьяне (временно-обязанные крестьяне помещика Обрампальского) Сухарево, д. 1 прав.
Карпович Каролина Ильина 22 крестьяне (свободная сельская обывателька) Цна, д. 1 прав.
Карпович Пелагия Павлова 24 крестьяне (временно-обязанные крестьяне помещика Обромпальского) Сухорево, д. 1 прав.
Киндзер Евдокия Феодорова 19 крестьяне (временно-обязанные крестьяне помещика Обрампальского) Сухорево, д. 1 прав.
Кисель Елена Матфеева 27 крестьяне (сельская обывателька с. Островки) Игуменский у. 1 прав.
Кисель Мария Иванова 19 крестьяне (крестьянка Слепянской вол.) Слепянка, д. 1 прав.
Климовичева Павлина Иванова 25 крестьяне (сельская обывателька) Струга, д. 2 рим.-кат.
Клочкова Каролина Иосифова ? мещане (гор. Минск) Минск, гор. 3 рим.-кат.
Кмита Роза Александрова 19 дворяне (дочь Александра Викентьевича Кмиты, помещика им. Клецк Слуцкого у.) Клецк, им. 1 рим.-кат.
Кнып Ирина Яковлева 18 служащие (дочь штатного служителя Минского архиерейского дома) Антоновка, фольв. 1 прав.
Ковалевская Людвига Михайлова 18 крестьяне (крепостные помещика Новицкого) Медвежино, заст. 1 прав.
Кожинович Антонина Павлова 27 дворяне (дворянка Минского у.) Минский у. 1 прав.
Кожуховская Варвара Максимова н/у крестьяне (временно-обязанная крестьянка помещиков Халимонков) н/у 1 прав.
Козак Агнеса Иванова 25 крестьяне (приписанная к Заславскому обществу, из имения помещика Сарнецкого) Лаперовичи, д. 1 рим.-кат.
Козловская Ксения Иванова 42 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Козловская (в девичестве Камлюк) Францишка Григорьева 28 дворяне (вдова умершего минского дворянина Александра Козловского) Минск 2 рим.-кат.
Кокоренко Фекла Осипова 22 военные (дочь отставного рядового Осипа Филипова Кокоренки) н/у 1 прав.
Колышко Павлина Мартинова ? однодворцы (однодворка Старосельского участка Минского у.) Минский у. н/у прав. (из римлян)
Кондрашевич Розалия Яковлева 21 мещане (гор. Минск) Минск 1 рим.-кат.
Кононицкая Виктория Григорова 25 крестьяне (временно-обязанные крестьяне помещика Обромпальского) Сухорево, д. 1 прав.
Копанцова Павлина Григорова 30 крестьяне (казенные) Игуменского у. Волма, с. 1 прав.
Корганова Анастасия Лукьянова 25 крестьяне (крепостные помещика Хрщановича) Циклево, д. 1 прав.
Корганович Александра-Леонора Стефанова 22 чиновники (дочь отставного губернского секретаря Стефана Антоновича Коргановича) н/у 1 прав.
Корзюк Елисавета Иеронимова 26 дворяне (дочь умершего дворянина Минского уезда) Минск 1 рим.-кат.
Короваева Магдалена Доминикова 19 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Короткая Анна Косьмина 34 крестьяне (дочь умершего временно обязанного крестьянина Косьмы Ковалевского из д. Пески Лешницкого прихода Игуменского у., вдова умершего крестьянина Ивана Короткого) Игуменский у. 2 прав.
Котковская Анастасия Иосифова 29 дворяне Минский у. 1 рим.-кат.
Коханович Анна Симеонова 16 духовенство (дочь дьячка Минского городского Екатерининского Собора) Минск, гор. 1 прав.
Кочаревская Антонина Антонова 28,6 крестьяне (крестьянка мест. Хмарин Городок Минского у., 27.06.1865 г. присоединившаяся из католичества) Минский у. 1 прав. (из римлян)
Кравченко Анна Борисова 20 военные (дочь Бориса Иванова Кравченки, унтер-офицера, состоящего на казенном содержании при Игуменской инвалидной команде) Игумен, гор. 1 прав.
Красинская Анна Варфоломеева 18 духовенство (дочь пономаря кафедрального собора) Минск, гор. 1 прав.
Красовская Анна Исидорова 35 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 2 рим.-кат.
Кржечковская Антонина Фомина 20 крестьяне Рубежевичи, м. 1 рим.-кат.
Кролевич Хрыстына Васильева 25 крестьяне (крепостная графа Тышкевича) н/у 1 прав.
Кротовская Пелагия Антонова 23 чиновники (дочь Антона Ивановича Кротовского, чиновника особых поручений Минской казенной палаты, колежского асессора) Минск, гор. 1 прав.
Кудзинович Екатерина Григорова 20 крестьяне (временно-обязанные крестьяне помещика Александра Арамовича) Погулянка, двор 1 прав.
Кузьмич Августина Варфоломеева 25 крестьяне (крепостные графа Тышкевича из д. Забилино Вилейского у. Виленской губ.) н/у 1 рим.-кат.
Куксо Агафия Осипова 19 военные (солдатская дочь) Сухорево, д. 1 прав.
Куницкая Анна Иванова-Петрова 25 крестьяне (крестьянка д. Дички Заславского прихода Минского у.) Минский у. 1 рим.-кат.
Купрейчик Татьяна Фаддеева 21 крестьяне (временно-обязанная крестьянка помещика Вериги) Масюковщина, д. 1 прав.
Кухчинская Елисавета Герасимова 46 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Кучинская Варвара Косьмина 21 военные (прапорщицкая дочь) н/у 1 рим.-кат.
Кучмель Екатерина Фомина 22 крестьяне (сельская обывателька) Слепянка, д. 1 прав.
Кучмель Анна Кондратова 19 крестьяне (крепостные помещика Э. Ваньковича) Слепянка, д. 1 прав.
Лагушевич Анна-Каролина Григорова 20 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав. (из римлян)
Лапова Варвара Станиславова 36 крестьяне (крестьянка мест. Бочейково 2 участка Лепельского у. Витебской губ.) Лепельский у. 1 прав.
Лашкевич Екатерина Матфеева 29 крестьяне (казенные) Клебанцы, д. (Минский у.) 1 прав.
Леоновичева Юлия Антониевна 27 дворяне (г. Минск) Минск, гор. 2 рим.-кат.
Леумберговна Юзефа Николаевна 26 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 2 рим.-кат.
Линдахер София-Винцента Иванова 25 дворянка (дочь дворянина Минского у.) Минск 1 рим.-кат.
Липник Ксения Стефанова 18 служащие (дочь штатного служителя Минского архиерейского дома) н/у 1 прав.
Лисовецкая Матрона Николаева 23 военные (солдатская дочь) Минск 1 прав.
Лихтарович Анна Мартинова 33 крестьяне (крестьянка Косинской вол.) Борисовский у. 1 прав.
Лобанова Варвара Димитриева 18 военные (солдатская дочь) н/у 1 прав.
Лойко Агафия Семенова 32 крестьяне (казенные д. Юржишки им. Покутье) Минск 1 прав.
Лойковская Анна Станиславова н/у крестьяне (бывшие крепостные помещика Ратынского) н/у 1 прав.
Лосицкая Магдалина Францева 29 дворяне (Минский у., дочь умершего Франца Лосицкого) Минский у. 1 рим.-кат.
Лосицкая Цицилия Иосифова 28 дворяне (Минский у.) Минский у. 2 рим.-кат.
Лукашевич София Александрова 25 служащие (дочь минского штатного ветеринарного врача) Минск, гор. 1 рим.-кат.
Лукашова Агафия Кондратова 35 крестьяне (сельская обывателька, бывшая дворовая помещичьей жены Феклы из Пузынов Лисовской) н/у 1 прав.
Лукьяненко София Демяновна 18 крестьяне (вольноотпущенная чиновницей 7 класса Софией Ляскович) н/у 1 прав.
Любовицкая Елена Станиславовна 30 дворяне (вдова умершего дворянина) Минск 1 рим.-кат.
Маевская София н/у 21 сироты (воспитанница Минского благотворительного общества) Минск, гор. 1 прав.
Маевская Виктория Станиславова 18 граждане (гор. Минск) Минск, гор. 1 рим.-кат.
Макаревич Агафия Иванова н/у крестьяне (бывшие крепостные помещика Григоровича) Тарасово, с. 1 прав.
Макаревич София Иванова 19 крестьяне (сельская обывателька Старосельского волостного управления) Тарасово, с. 1 прав.
Макаревич Мария Васильевна 18 крестьяне (крепостной помещика Эдуарда Ваньковича) Слепянка, д. 1 прав.
Макаревич Анна Мартиновна 20 крестьяне (крестьянка Слепянской вол.) Цна, д. 1 прав.
Максимович Иустына Михайлова 18 военные (солдатская дочь) н/у 1 прав.
Маркевич Агафия Григорова 20 крестьяне (сельская обывателька) Заречье, д. 1 прав.
Маркевич Евфросиния Феодорова 21 крестьяне (сельская обывателька Старосельской вол.) Дехтяровка, д. 1 прав.
Мартианова Александра Михайлова 21,6 чиновники (дочь присяжного Минского уездного казначейства, отставного унтер-офицера Михаила Егорова Мартианова) Минский у. 1 прав.
Мартынова Анна Тихонова 28 военные (солдатка-вдова) н/у 2 прав.
Марцинкевич Фелицианна-Александра Михайлова 18 дворяне (Игуменский у.) Игуменский у. 1 прав. (из римлян)
Марцинкевич Юлия Михайлова 22 дворяне (Игуменский у.) Игуменский у. 1 рим.-кат.
Марьянкина Петронеля Петровна 22 военные (солдатская дочь) н/у 1 прав. (из римлян)
Мацкевич Виктория Лаврентьева 22 крестьяне (крестьянка Хмарино-Городской вол.) Нелидовичи, д. 1 прав.
Мацкевич Иустына Павлова 18 крестьяне (крестьянка Слепянской вол.) Цна, д. 1 прав.
Миллер Фекла Доменикова 21 однодворцы (Логойское об-во Борисовского у.) Борисовский у. 1 рим.-кат.
Мильянович Маргаритта Иеронимова 21 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Минкевич Варвара Иванова 33 мещане (дочь минского мещанина Ивана Минкевича и его жены Марьяны со Згирских?) Минск, гор. 1 прав. (из римлян)
Минкина Василисса Петрова 40 мещане (гор. Мезень Архангельской губ.) н/у 1 прав.
Минькевич Пелагия Францевна 34 дворяне (Минский у.) Минский у. 1 прав. (из римлян)
Михайлова Феодора Ильина 31 военные (солдатка, вдова унтер-офицера Феодора Михайлова) Минск 2 рим.-кат.
Михайлова Анна Иванова 16 военные (дочь подпоручика Алексапольского резервного пехотного полка, девица) н/у 1 прав.
Михаловская Юлия Иосифова 35 чиновники (вдова Роберта Михаловского, отставного сортировщика из Ревельской почтовой конторы, губернского секретаря, из дома Тваровских) Ревель, гор. 2 рим.-кат.
Михальцевич Мария Антонова 25 крестьяне (крепостные д. Петровичи Новогрудского у., помещика Станислва Ревеньского) Новогрудский у. 1 прав.
Мовчанович Теофиля Ильина 23? крестьяне (дочь умершего гос.крестьянина Несвижской юрыздыки Слуцкого у.) Минск 1 рим.-кат.
Молчан Михалина Емельянова 24 крестьяне (казенные) Талядовичского управления Слуцкий у. 1 рим.-кат.
Мордусевич Елена Иосифова 18 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Мороз Антонина Лукьянова 23 крестьяне (бывшая крепостная помещика Цвирки) Новогрудский у. 1 прав.
Мороз Корнелия Степанова 17 дворяне (Слуцкий у.) Слуцкий у. 1 рим.-кат.
Мосагина Екатерина Григорьевна 19 купцы (купеческая дочь гор. Боровск Калужской губ.) Калужская губ. 1 прав.
Мультан Екатерина Григорьева 35 крестьяне (Игуменский у.) Пуховичи, мест. (Игуменский у.) 1 прав.
Мультан Марфа Павлова 20 крестьяне (крепостные князя Витгенштейна) Королев Стан, д. 1 прав.
Мультан Наталия Андреева 20 крестьяне (крепостные князя Витгенштейна) Королев Стан, д. 1 прав.
Муравицкая Агафия Павлова 24 крестьяне (дочь умершего временно обязанного крестьянина д. Ключники Минского у.) Минский у. 1 прав.
Муравская Марцеля Даниилова 25 дворяне Нелидовичи, д. 1 прав.
Муравская Розалия Григорова 36 вольные хлебопашцы (вольная хлебопашка Койдановского общества) Минский у. 1 рим.-кат.
Мурашко Мария Семенова 26 крестьяне (свободная сельская обывателька д. Забродье Дрилянского об-ва Плещеницкой вол. Борисовского у.) Борисовский у. 1 прав.
Мытник Домникия Кондратьева 24 крестьяне (крестьянка д. Мурава Игуменского у.) Игуменский у. 1 прав.
Наркевич Антонина Иванова 30 дворяне Минский у. 1 рим.-кат.
Наумович Анна Иванова 19 крестьяне (крестьянка Старосельской вол.) Ярково, д. 1 прав.
Наумович Марцеля Иванова н/у крестьяне (временно-обязанные) Ярково, д. 1 прав.
Наумович Мария Иванова 17 крестьяне (крестьянка Хмарино-Городской вол.) Веселово, д. 1 прав.
Нацевич Богумила Антониева 18 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 рим.-кат.
Некало (?) Елена Григоровна 26 крестьяне (крестьянка им. Тирульки Кимайской вол. Борисовского у.) Борисовский у. 1 прав.
Некраш Михалина Игнатьева 23 дворяне (Минский у.) Минский у. 1 рим.-кат.
Нестерович Евфросиния Григорьева 26 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Нехайчик Феодора Авксентиева 29 крестьяне (крепостные помещицы Иодковой) Цна, д. 1 прав.
Нехайчик Марьяна Даниилова 26 крестьяне (крепостные помещика Гинденбурга) Заболотное, д. 1 прав.
Нехайчик Марцеля Николаева 32 крестьяне (крестьянка д. Владиново Прилепского об-ва Городецкой вол.) Минский у. 1 прав.
Нецеевская (в девичестве Вержбицкая) Магдалина Адамова 28 мещане (дочь минского мещанина Адама Вержбицкого); вдова по умершему 10.05.1862 дворянину Андрею Нецеевскому, присоединилась из римо-католической веры 02.10.1864 Минск, гор. 2 прав.
Никифорова Анна Иулианова 16 военные (солдатская дочь барабанщика Минской инвалидной команды) н/у 1 прав.
Николаева Анна Тихонова 16 военные (дочь отставного унтер-офицера резервного батальона Подольского егерского полка) н/у 1 прав.
Николаенко Елена Герасимова 19 крестьяне (дочь Герасима и Лукерии Николаенков, крестьян с. Круки Речицкого у.) Речицкий у. 1 прав.
Новошинская Евфросиния Павлова 28 крестьяне (сельская обывателька Гатовского прихода Минского у.) Гатовское с/о 1 прав.
Нольт-Меер Надежда Станиславова 22 чиновники (дочь заседателя Минского уездного полицейского управления) Минск, гор. 1 н/у
Оборская Иулиания-Марьяна Валентьева 30 дворяне (дочь умершего дворянина гор. Познань Королевства Пруссия) Познань, гор. 1 прав. (из римлян)
Одынец Климентина внебрачная 27 н/у (внебрачная дочь Феклы Одынцовой, дворянки Минской губ.) Минская губ. 1 рим.-кат.
Окольская Варвара Варфоломеева 19 крестьяне (крестьянка Хмарино-Городской вол.) Крупцы, д. 1 прав. (из римлян)
Окрасимская Теофиля Андреева 25 дворяне н/у 1 рим.-кат.
Окулич Варвара Осипова 20 чиновники (дочь минского уездного стряпчего, колежского асессора) Минск 1 прав.
Окуличева Марьяна Андреева 30 военные (жена умершего унтер-офицера) Минск, гор. 2 прав.
Олькевич Петронеля н/у 40 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Омельцковна Юлия Петрова 23 мещане (мещанка мест. Дубенки Грубешовского у. Люблинской губ.) Люблинская губ. 1 прав. (из римлян)
Орловская Анеля Петрова 20 вольные хлебопашцы н/у 1 рим.-кат.
Оскеркова Мелания Яковлева 38 крестьяне (временно-обязанная крестьянка канцелярского чиновника Фр. Эйсымонта) н/у 2 прав.
Оссовская Кунегунда-Луиза Иосифова 20 военные (дочь отставного подполковника) н/у 1 рим.-кат.
Остапко н/у София Станиславова 23 крестьяне (дочь умершего крестьянина с. Новоселки Игуменского у.) Игуменский у. 1 рим.-кат.
Остапчик Екатерина Лукьянова 18 крестьяне (крепостные помещика Обронпальского) Сухорево, д. 1 прав.
Островская Бригида Иванова 25 однодворцы (однодворка Дымковского участка Борисовского у.) Борисовский у. 1 рим.-кат.
Паливода-Карпенок Наталия Стефанова 23,6 мещане (дочь Стефана Даниловича Паливоды-Карпенка, мещанина г. Васильков Киевской гу) Киевская, губ. 1 прав.
Пацяршукова Лукия Феодорова 21 крестьяне (сельская обывателька Слепянской вол.) Цна, д. 1 прав.
Пацяршукова Пелагия Васильева 21 крестьяне (крепостные помещицы Иодковой) Цна, д. 1 прав.
Пашик Екатерина Викентьева 20 крестьяне (Минский у.) Галица, д. 1 прав.
Пекарская Юзефа Михайлова 23 дворянка (дочь умершего дворянина Минского уезда Михаила Самуилова Пекарского) Минск 1 прав.
Пекарская Каролина Фомина 25 крестьяне (временно-обязанная крестьянка Станьковской волости и прихода) Минский у. 1 прав.
Перовская Мария Иосифова 20 крестьяне (бывшие крепостные помещика Гинденбурга) Заболотное, д. 1 прав.
Петрашкевич Екатерина Карлова 31 дворяне (Минский у.) Минский у. 1 рим.-кат.
Петрашкевич Июзефа Антонова 20 дворяне (Игуменский у.) Игуменский у. 1 рим.-кат.
Петрович Розалия Онуфриева 25 дворяне (Минский у.) Минский у. 1 рим.-кат.
Петровская Королина Адамова 20 крестьяне (временно-обязанные крестьяне помещика Григоровича) Качин, д. 1 рим.-кат.
Петровская Михалина Константинова 12 крестьяне (временно-обязанные крестьяне помещика Бильмана) Скалин, двор 1 прав.
Петрусевич Юзефа Казимирова 21 однодворцы (дочь однодворца Старосельского общества Минского у.) Минский у. 1 рим.-кат.
Пигулевская Александра Павлова 22 военные (дочь отставного коллежского асессора Павла Степановича Пигулевского) н/у 1 прав.
Пилькевич Пелагия Яковлева 25 шляхта (д. Поповцы Слуцкий у.) Слуцкий у. 1 прав.
Пинькевич Емилия Иосифова 29 чиновники (вдова отставного губ.секретаря Ивана Пинькевича, умершего 18.06.1859 г.) Минск 2 рим.-кат.
Пихейчик Иулитта Ермолаева 25 крестьяне (крестьянская дочь из д. Толкачевичи Игуменского уезда графа Карла Грабовского) Минск 1 прав.
Платонова Екатерина Никанорова 21 чиновники (дочь смотрителя Минской губернской типографии) Минск, гор. 1 прав.
Плеханова Анна Сергеева 20 военные (дочь Сергея Петрова Плеханова, отставного унтер-офицера из Алексанопольского егерского полка) н/у 1 прав.
Подкользин Варвара Александрова 30 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Пожиткова Павлина Матфеева 23 крестьяне (крепостнаяй помещика Эдуарда Ваньковича) Комаровка, предм. 1 прав.
Позняк Зиновия Федорова 20 крестьяне (временно-обязанные крестьяне князя Витгенштейна) Королев Стан, д. 1 прав.
Познякова Магдалина Осипова 35 военные (солдатка) н/у 2 прав.
Половая Елена Сымонова 33 крестьяне (временно-обязанная крестьянка Покуцкого сельского управления) Лошаны, д. 1 рим.-кат.
Полтарацкая Екатерина н/у 24 дворяне (из татар) н/у 1 прав.
Попкова Стефанида Феодотова 32 военные (солдатка, вдова унтер-офицера) н/у 2 прав.
Поркун Мария Емельянова 16 крестьяне (крепостные помещика Обронпальского) Сухорево, д. 1 прав.
Прадзед Мария Захарова 35 военные (вдова умершего рядового солдата Ивана Прадзеда) Минск 2 прав.
Пржигодзская Алина Иванова 18 чиновники (дочь заседателя Минской палаты уголовного суда) Минск, гор. 1 рим.-кат.
Прокопович Александра-Розалия Игнатиева 27 однодворцы (однодворка мест. Ляды Игуменского у.) Игуменский у. 1 прав. (из римлян)
Пудерня Марфа Иосифова 36 дворяне Минский у. 2 прав.
Пуляскинка Александра Михайлова 30 купцы (купеческая дочь гор. Вязьма Смоленской губ.) Вязьма, гор. 1 прав.
Пупршиновичева Елена Иванова 32 крестьяне (сельская обывателька Городецкого общества Слепянской вол.) Минский у. 1 прав.
Пучкова Иозефа Филиппова 27 крестьяне (сельская обывателька Плещеницкого волостного общества Борисовского у.) Борисовский у. 1 прав.
Пышкова Анна Силова 22 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 2 прав.
Радзюк Марьяна Геронимова 19 крестьяне (крепостная помещика Ив. Цвирко из им. Игнатово Новогрудского у.) Новогрудский у. 1 рим.-кат.
Радюк (в девичестве Синькевич) Екатерина Алексеева 45 военные (вдова Исидора Радюка, рядового, служившего в подвижной инвалидной № 97 роте) Минск, гор. 2 прав.
Ракутьевна Агафия Николаева 23 крестьяне (крестьянка Дворецкого об-ва Петровичской вол. Игуменского у.) Игуменский у. 1 прав.
Рачковская Дария Константинова 25 крестьяне (дочь крестьянина д. Корзуны Игуменского у.) Игуменский у. 1 прав.
Ревякиновна Варвара Иванова 20 купцы (купеческая дочь 3-й гильдии гор. Дорогобуж Смоленской губ.) Смоленская губ. 1 прав.
Резинко Мария Романова н/у мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Рендак Мелания Симеонова 22 служащие (дочь умершего штатного служителя Минского архиерейского дома) н/у 1 прав.
Реутова Юзефа Иосифова 40 крестьяне (казенные) Минского у. Широкое Болото, заст. 2 рим.-кат.
Рогачевская Анна Иванова 34 военные (жена умершего Стефана Рогачевского, рядового 6-го резервного Ладожского пехотного полка) н/у 1(?) прав.
Рогова Татьяна Мартинова 25 крестьяне (крестьянка д. Дукорка Дукорской вол. Игуменского у.) Игуменский у. 1 прав.
Рожинская Бронислава Афанасьева 18 мещане (гор. Кобрин Гродненской губ.) Гродненская губ. 1 прав.
Романенко Ефвфросиния (Фрузына) Андреева 25 крестьяне (дочь крестьянина д. Черноградья Гребенского прихода Игуменского у.) Игуменский у. 1 прав.
Романовская Тереса Леонтиева 23 крестьяне (сельская обывателька д. Барсуки Вилейского у.) Вилейский у. 1 прав.
Ромейко Фелицианна Феодорова 32 чиновники (вдова Иосифа Ромейки, провиантского служителя 1 пехотного корпуса Провиантского комиссионерства) Минск 2 рим.-кат.
Рондаревичевна Александра внебрачная 16 мещане (мещанка мест. Докшицы Борисовского у., внебрачная дочь солдатки-вдовы Евы Романовой Тальзиновой) Докшицы, мест. 1 прав.
Рудковская Пульхерия Адамова 22 дворяне (Игуменский у.) Игуменский у. 1 рим.-кат.
Рудницкая Екатерина Викентьева 23 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 рим.-кат.
Румянцева Татиана Захариева 27 мещане (гор. Якобштадт Курляндской губ.) н/у 1 прав.
Савасенкова Евдокия Филиппова 30 мещане (гор. Вильно) Вильно, гор. 1 прав. (из раскольников)
Савицкая Елисавета Иосифова 23 крестьяне (сельская обывателька Минского у.) Малая Слепянка, д. 2 прав.
Савичева Дария Антонова 27 военные (солдатская дочь) н/у 1 прав.
Садковская Зеновия Иванова 23 служащие (дочь штатного служителя Минского архиерейского дома) Антоновка, фольв. 1 прав.
Садовская Вера Феодорова н/у крестьяне (бывшие крепостные помещика Арамовича) Тарасово, с. 1 прав.
Сайковна Евгения Романова 30 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Самуйленко Дария Евменьева 21 крестьяне (дочь временно-обязанного крестьянина д. Михалевка Грушанского прихода Речицкого у.) Речицкий у. 1 прав.
Сандович Христына Маркова 23 крестьяне (крепостные князя Витгенштейна) Копище, д. 1 прав.
Свирская Ефросиния Иванова 24 крестьяне (временно-обязанные крестьяне помещика Э. Ваньковича) Слепянка, д. 1 прав.
Свирская Феодора Иосифова 20 крестьяне (крепостные помещика Э. Ваньковича) Слепянка, д. 1 прав.
Селянтиева Анна Феодорова 17 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Селянтиева Юлия Карпова 24 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Семашкова Магдалена Феодорова 34 крестьяне (крепостные помещика А. Ваньковича) Слепянка, д. 2 прав.
Семенчик Феодора Степанова 26 крестьянка (дочь умершего крестьянина из д. Дальва Борисовского у.) Борисовский у. 1 прав.
Сенчукова Мария Степанова 25 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Сирота Анна Григорьевна 28 крестьяне (дворовая девка предводителя дворянства Минского уезда Богдашевского) Минский у. 1 прав.
Скопа Христына Мойсеева 22 крестьяне (крестьянка Слепянской вол.) Копище, д. 1 прав.
Скопова Татьяна Алексеева 24 крестьяне (сельская обывателька Слепянской вол.) Копище, д. 1 прав.
Скуратович Мария Георгиева 20 дворяне Курган, заст. 1 прав. (из римлян)
Скуратович Михалина Сымонова 22 дворяне (Минский у.) Минский у. 1 рим.-кат.
Слабковская Надежда Викентьева 22 мещане (гор. Полоцк) Витебская губ. 1 прав.
Слабухо Пелагия Георгиева 19 крестьяне (дворовая девка помещика Эдуарда Ваньковича) Минск, гор. 1 прав.
Слабухо Фекла Иванова 26 крестьяне (казенные) Рудня Прилепская, д. 1 прав.
Слауто Пелагия Стефанова 23 вольные хлебопашцы Гродненская губ. 1 прав.
Снитко Феодора Степанова 23 крестьяне (бывшие крестьяне помещика Обромпальского) Сухорево, д. 1 рим.-кат.
Снитко Параскевия Стефанова 26 крестьяне (сельская обывателька) Сухорево, д. 1 прав.
Содовская Мария Михайлова 31 духовенство (дочь диакона Минского кафедрального Св.-Духова П.-П. собора) Минск, гор. 1 прав.
Содовская Анна Михайлова 30 духовенство (дочь диакона Минского кафедрального П.-П. собора) Минск, гор. 1 прав.
Соколовская Крыстына Мартынова 25 крестьяне (бывшая дворовая крестьянка из с. Заборье Ошмянского у. Виленской губ.) Ошмянский у. 1 рим.-кат.
Сорокина Ксения Петрова 30 крестьяне (временно-обязанная крестьянка сельца Попелёво Козельского у. Калужской губ., помещика Василия Владимировича Воейкова) Калужская губ. 1 прав.
Сорочинская Надежда Иустынова 17 дворянка (дочь умершего столоначальника Минской строительной и дорожной коммиссии) Минск, гор. 1 прав.
Сорочинская Агафия Самуйлова 18 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Сосиновская Мария Петрова 17 духовенство (дочь умершего священника Покровской церкви с. Зазерье Игуменского у.) Игуменский у. 1 прав.
Сосиновская Елисавета Александрова 29 духовенство (дочь умершего протоиерея Речицкого Воскресенского собора)                                                                                 Речица, гор. 1 прав.
Сосновская Фекла Юстинова 20 крестьяне (временно-обязанные крестьяне князя Витгенштейна) Королев Стан, д. 1 прав.
Станкевич Магдалена Григорова 20 крестьяне (временно-обязанные крестьяне помещика Арамовича) Тарасово, с. 1 прав.
Станькевич Тереса Эдуардовна 24 дворяне (дворянка Минского у.) Минский у. 1 прав.
Старноцкая Мавра Антоновна 20 крестьяне (крестьянка Грудецкой вол. Минского у.) Минский у. 1 прав.
Степанова Анастасия Михайлова 17 военные (дочь отставного рядового Минской жандармской команды) Минск, гор. 1 прав.
Стралковская Анна Игнатьева 32 мещане (Слуцк, гор.) Слуцк, гор. 1 прав.
Стрелковна Анастасия Макарова 31 крестьяне (сельская обывателька Осокского общества Дудицкой вол. Игуменского у.) Игуменский у. 1 прав.
Стриго Анна Леонова 20 крестьяне (временно-обязанная крестьянка помещика Ваньковича, дочь отданного в рекруты в 1849 году Леона Стриги) н/у 1 прав.
Стриго Агафия Фомина 23 крестьяне (крепостные помещика Эдуарда Ваньковича) Малявщина, д. 1 прав.
Стригова Агафия Васильева 32 крестьяне (крепостные помещика Э. Ваньковича) Малявщина, д. 2 прав.
Сугакова Параскева Лукашева 31 мещане (гор. Минск), 22.05.1865 присоединившаяся из католичества Минск, гор. 1 прав. (из римлян)
Суходольская Розалия Феодорова 32 крестьяне (свободная сельская обывателька д. Избицк Избицкого об-ва Прилепской вол.) Минский у. 1 прав.
Суша Матрона Кириллова 25 крестьяне (казенные) Слобода Архиерейская, д. 1 прав.
Сушко Агафия Андреевна 36 крестьяне (крепостные графа Слизня) Дзедзиловичи, им. 1 рим.-кат.
Сцепута Анастасия Иосифова 24 мещане (гор. Минск) Минский у. 1 прав.
Табанина Агафия Карпова 23 военные (солдатская дочь) н/у 1 прав.
Таранкевич Францишка-Емилия Иванова 30 крестьяне (свободная сельская обывателька мест. Станьково Минского у.) Станьково, мест. 1 прав. (из римлян)
Таранович Анастасия Георгиева 28 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Тарасевич Михалина Гавриилова 20 дворяне н/у 1 прав.
Тарасевичева Марьяна Романова 45 крестьяне (крепостные помещика Обронпальского из д. Веркалы) Михалово, фольв. 2 прав.
Татаринович Анна Мартинова 22 крестьяне (дочь крестьянина Гайнинецкого с/о Медведовской вол. 2-го Мирового участка Слуцкого у., 14.04.1865 присоединившаяся к православию из католичества) Слуцкий у. 1 прав. (из римлян)
Творовская Ольга-Каролина Карлова н/у н/у (уроженка Царства Польского, проживающая в Минске) Минск, гор. н/у прав.
Ткачик Мария Макарьева 16 1/2 н.у. (дочь Макария Иванова Ткачика, жителя мест. Давид-Городок Мозырского у.) Мозырский у. 1 прав.
Товсцик Мария Степанова 24 крестьяне (крепостные помещицы Иодковой) Цна, д. 1 прав.
Толкач Анна Лукична 21 крестьяне (казенные) Столпцы, мест. 1 прав.
Томкович Казимира Бернардова 20 дворяне (Минский у.) Столово, заст. 1 рим.-кат.
Томкович Иоанна Матвеева 25 дворяне (дочь дворянина Минского уезда) Минск 1 рим.-кат.
Торгонская Каролина Станиславова 29 дворяне н/у 1 рим.-кат.
Тропович Ева Мартинова 35 дворяне (Минский у.) Минский у. 1 рим.-кат.
Труханович Каролина Фаддеева 22 крестьяне (крестьянка Прусевичской вол. Борисовского у.) Борисовский у. 1 прав.
Тумасова Каролина Игнатова 27 крестьяне (сельская обывателька д. Дещинка Королевской вол. Минского у.) Дещинка, д. (Минский у.) 2 рим.-кат.
Туронкова Евдокия Андреева 20 крестьяне (крепостные князя Витгенштейна) Озерище, д. 1 прав.
Урбанович Екатерина Петрова 19 однодворцы (Минский у.) н/у 1 рим.-кат.
Фалеева Варвара Антонова 29 крестьяне (крестьянка Укроповичского об-ва Муровано-Дворской вол. Борисовского у.) Борисовский у. 1 прав. (из римлян)
Форин Анна Григорьева 24 военные (солдатская дочь) н/у 1 прав.
Францкевич Иустына Стефанова 21 однодворцы (Борисовский у.) Смолевичи, мест. 2 рим.-кат.
Фурсова Анастасия Иванова 35 военные (солдатка) Минск 2 прав.
Хадыко Анастасия Яковлева 21 крестьяне (сельская обывателька мест. Дудичи Игуменского у.) Игуменский у. 1 прав.
Хламова Татьяна н/у 26 военные (солдатская дочь) н/у 1 прав.
Хрусталева Евдокия Григорьева 22 военные (дочь Григория Тихоновича Хрусталева, отставного рядового Минского гарнизонного батальона) Минск 1 прав.
Худякова Францишка Семенова 46 военные (вдова рядового, состоявшая на казенном пропитании) н/у 3 прав.
Цедрикова Екатерина Кирилова 20 крестьяне (временно-обязанная крестьянка помещика Адама Ваньковича) Колбча, с. (Игуменский у.) 1 прав.
Цихановичева Наталия Яковлева 42 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 2 прав.
Цудзиновна Марьяна Иванова 30 крестьяне (сельская обывателька помещика Гомулицкого Минского у.) Заколинское Болото, д. 1 прав.
Чебаровская Наталия Нестерова 21 служащие (штатная служителька Минского архиерейского дома) Антоновка, фольв. 1 прав.
Черноусик Татьяна Васильевна 26 крестьяне (казенные) Мосюковщина, д. 1 прав.
Черноусик Анна Васильева 29 крестьяне (казенные) Мосюковщина, д. 1 прав.
Черноусик Тереса Андреева 18 крестьяне (казенные) Мосюковщина, д. 1 прав.
Чернявская Юлия Иустынова 28 граждане (гор. Минск) Минск, гор. 1 рим.-кат.
Чипковская Францишка Георгиева 31 дворянка (прихожанка Минского Троицкого костела) Минск, гор. 1 рим.-кат.
Чирвинская Екатерина Васильева 45 крестьяне (сельская обывателька Слепянской вол.) Цна, д. 2 прав.
Чирвинская Иустына Романова 23 крестьяне (крепостные помещицы Иодковой) Цна, д. 1 прав.
Шаболовская Любовь Петрова 23 чиновники (дочь секретаря Минской духовной консистории, надворного советника Петра Петровича Ш.) Минск, гор. 1 прав.
Шалима Мария Игнатова 30 крестьяне (крепостные князя Витгенштейна) Озерище, д. 2 прав.
Шалима Феврония Игнатова 25 крестьяне  (крепостные князя Витгенштейна) Уручье, д. 1 прав.
Шалимо Фекла Павлова 19 крестьяне (крестьянка Слепянской вол.) Копище, д. 1 прав.
Шасциловская Екатерина Стефанова 20 крестьяне (сельская обывателька Минского у.) Боровая, д. 1 рим.-кат.
Шатлева Иулиания Константинова 16,6 военные (дочь начальника Минской губернской жандармской команды, майора Константина Петровича Шатлева) Минск, гор. 1 прав.
Шациловская Мария Исидорова 21 крестьяне (крестьянка Кривичской вол. Минского у.) Минский у. 1 прав.
Шевель Анастасия Андреева 20 военные (солдатская дочь) Минск 1 прав.
Шевченко Анна Терентьева 19 военные (солдатская дочь) Минск 1 прав.
Шевченко Антонина Федорова 24 крестьяне (временно-обязанные крестьяне Дорского сельского общества Минского у.) Заречье, д. (Минский у.) 1 рим.-кат.
Шек Агрипина Григорьева 22 крестьяне (крестьянка Гатовского общества Минского у.) Минский у. 1 прав.
Шелепинова Францишка Наумова 31 духовенство (уволенная из духовного звания, пономарская дочь) н/у 1 прав.
Шепелева Матрона Варфоломеева 20 военные (дочь Варфоломея Шепелева, отставного рядового из Минского батальона внутренней стражи, и жены его Дарии) Минск, гор. 1 прав.
Шестиловская Анастасия Исидорова 22 крестьяне (сельская обывателька мест. Раков, служащая в гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Шидловская Анеля Георгиева 40 мещане (мест. Ивенец) Минский у. 1 рим.-кат.
Шик Ульяния Стефанова 23 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Шик Марья Онуфриевна 25 чиновники (дворовая девка вдовы умершего титулярного советника Марии Шнейдер) н/у 1 прав.
Шиманская Елисавета Григоровна 19 крестьяне (свободная сельская обывателька Лошицкой вол.) Корзюки, д. 1 прав. (из римлян)
Шиманская Розалия Матвеева 21 крестьяне (крестьянка Хмарино-Городской вол.) Заречье, д. 1 прав.
Шиманская Мария Иванова н/у крестьяне (сельская обывателька) Боровая, д. 1 рим.-кат.
Шиманская Варвара Антонова 40 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 2 рим.-кат.
Шимкевич Александра Антонова 15,6 крестьяне (казенные) Зенькеовичского управления Игуменского у. Игуменский у. 1 прав.
Шимченко Агафия Викентьева 20 крестьяне (крепостная помещицы Харевичевой, Муровано-Дворское управление) н/у 1 рим.-кат.
Ширинская Параскевия Васильева 20 крестьяне (крепостные князя Витгенштейна) Уручье, д. 1 прав.
Ширинская Феодосия Васильева 21 крестьяне (временно-обязанные крестьяне князя Витгенштейна) Уручье, д. 1 прав.
Шишко Петрунеля Мартинова 30 крестьяне (свободная сельская обывателька Бобровской вол. Вилейского у.) Вилейский у. 1 прав.
Шишова Марися Леонтиева 17 крестьяне (временно-обязанная крестьянка помещика Игнатия Брилевского) Медвежино, д. 1 прав.
Шлихтейнг Емилия-Александра Карловна 24 иностранцы (прусская подданная) н/у 1 прав. (из лютеран)
Шманай Евфросиния Миронова 19 крестьяне (сельская обывателька помещика Эдуарда Ваньковича) Слепянка, д. 1 прав.
Шостак Ирина Феодорова 30 граждане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав. (из римлян)
Шпилевская Агафия Станиславова 20 крестьяне (сельская обывателька Игуменского у.) Корытница, им. 1 прав.
Шуманская Елисавета Петровна 18 дворяне н/у 1 рим.-кат.
Шумская Феодора Антонова 22 крестьяне (крепостные помещика Вериги) Мосюковщина, д. 1 прав.
Шупейкова Марцеля Адамова 25 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Юзик Мария Николаева 22 крестьяне (казенные) Недреск, д. 1 прав.
Юневич Екатерина Станиславова 22 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 1 прав.
Юневичевна Мария Иванова 25 мещане (гор. Минск) Минск, гор. 2 прав.
Юркевич Антонина Рафаилова 31 мещане (м. Радошковичи Виленской губ.) Радошковичи, м. 1 прав.
Юрковская Анна внебрачная 25 крестьяне (крестьянка Минского у., внебрачная дочь Агаты Юрковской) Зацень, д. (Минский у.) 1 рим.-кат.
Юронкова Анастасия Васильева 17 крестьяне (дворовая слуга помещика Эдуарда Ваньковича, свободная сельская обывателька Слепянской вол.) Копище, д. 1 прав.
Юхневич Ксения Мойсеева 19 служащие (штатная служителька Минского архиерейского дома) Слобода, д. 1 прав.
Юшкевич Францишка Григорова 19 крестьяне (временно обязанная крестьянка помещика Мущинского) Потреба, д. 1 рим.-кат.
Юшкова Евфросиния Лаврентьева 20 мещане (гор. Борисов) Борисов, гор. 1 прав.
Юшкова Стефанида Феодотова 28 мещане (гор. Борисов) н/у 1 прав.
Юшковская Розалия Григорова 26 мещане (гор. Борисов) Борисов, гор. 1 прав.
Юшковская Ефросиния Феодотова 23 мещане (гор. Борисов) Борисов, гор. 1 прав.
Яблонская Анеля Казимирова 29 мещане (гор. Борисов) Борисов, гор. 2 прав.
Яжгунович Елисавета н/у 28 духовенство (священническая дочь) н/у 1 прав.
Якимена Фелициана Михайлова 25 крестьяне (крепостные помещика Войниловича) Слуцкий у. 1 прав.
Якубицкая Анастасия Семенова 30 крестьяне (сельская обывателька Смолевичской волости и управления) Борисовский у. 1 прав.
Якубовская Марьяна Исидорова 28 крестьяне (крепостные д. Глубокого Вилейского у., помещика Шафковского) н/у 1 прав.
Ярешевичева Евфросиния Сымонова 30 крестьяне (коллежского асессора Александра Александровича) н/у 1 прав.
Ярмолович Мария Сымонова 17 крестьяне (крепостные помещика Эдуарда Ваньковича) Зеленый лог, д. 1 прав.
Ярохович Анна Сымонова 16 военные (солдатская дочь) н/у 1 прав.
Ярохович Анастасия Иосифова 20 крестьяне (дворовая слуга) Слепянка, фольв. 1 прав.
Ярошевичева Елена Фаддеева 34 крестьяне (сельская обывателька помещика Вериги) Мосюковщина, д. 2 прав.
Яськевич Ева Михайлова 23 однодворка (2-й Гущинский участок Игуменского у.) Игуменский у. 1 прав.
Яськевич Варвара Васильева 36 крестьяне (казенные) Богута, д. 1 прав.
Ящиковская Елена Дамианова 22 крестьяне (свободная сельская обывателька заст. Каленики) Мозырский у. 1 прав.

Падрыхтаваў Вадзім Урублеўскі, 22.07.2022

Дадаць каментар

Ваш e-mail не будзе апублікаваны. Абавязковыя палі пазначаны *


+ 3 = 9